Usługi prawne Wrocław – przykłady usług świadczonych przez adwokatów

Usługi świadczone przez doświadczonych prawników są naprawdę rozległe i wiele osób może być zaskoczone ich rozległością. Popularnymi usługami są niewątpliwie sprawy rozwodowe, sprawy karne, a także pomoc w uzyskaniu korzystnego odszkodowania. Jednak nie jest to jedyny zakres prac adwokatów. Ten artykuł skupi się na trzech typach usług: usługi dotyczące spraw rodzinnych, spraw cywilnych oraz windykacji należności

1. Usługi prawne Wrocław :

– sprawy rodzinne

– sprawy cywilne

– windykacja należności

Usługi prawne Wrocław – sprawy rodzinne

Otóż, usługi prawne Wrocław skupiają się również na szeroko rozumianymi sprawami rodzinnymi. Sprawy rodzinne są niezwykle delikatne i powinny być prowadzone przez adwokata w sposób szczególny, aby nie zranić uczuć żadnych członków rodziny. Wśród najczęstszych spraw rodzinnych możemy wyodrębnić następujące:

– sprawy dotyczące współwłasności – zniesienie jej w sposób polubowny lub sądowy

– unieważnienie małżeństwa – jeśli obie strony wyrażają zgodnie taką chęć, można szybko i łatwo unieważnić małżeństwo

– ustanowienie opieki – taki wniosek może być wniesiony, np. jeśli rodzice przestają się opiekować dzieckiem, a ich dziadkowie, lub też dalsza rodzina chciałaby pełnić rolę opiekuna prawnego

– podział majątku wspólnego – każda rozprawa rozwodowa musi poruszyć kwestie podziału majątku. Jednak jeśli jest obustronna wola małżonków, można taką sprawę załatwić podczas jednego posiedzenia.

Usługi prawne Wrocław – sprawy cywilne

Kolejnymi ważnymi usługami prawnymi we Wrocławiu przeprowadzanymi przez specjalistów z kancelarii adwokackiej Pana Wojciecha Podgórskiego są sprawy cywilne. Do tych spraw zaliczamy następujące zagadnienia:

– sprawy spadkowe – adwokat zajmujący się usługami prawnymi we Wrocławiu pomoże przeprowadzić sprawę spadkową rzetelnie oraz szybko, aby zredukować ból rodziny do minimum

– sprawy odszkodowawcze – sprawy między dwojgiem ludzi dotyczące różnorodnych nieporozumień

– sprawy o ochronę praw autorskich – takie sprawy są kierowane przez dziennikarzy, których materiały prasowe zostały wykorzystane bezprawnie

– sprawy o zapłatę należności – jeśli jakiś kontrahent nie oddał nam należności, można żądać od niego spłaty przez wysłanie oficjalnego pisma przez adwokata.

Usługi prawne Wrocław – windykacja należności

Ostatnią usługą prawną we Wrocławiu wartą poruszenia jest windykacja należności. Windykacje należą do wyjątkowych spraw, ponieważ bardzo często decydują o losie drugiego człowieka. Jednak adwokat z Wrocławia, wie jak wykonać postępowanie windykacyjne, aby otrzymać zamierzony efekt. Oto niektóre etapy windykacji:

– windykacja w postępowaniu przed rozprawą sądową – mowa tutaj o negocjacjach, wezwaniach do zapłaty oraz ugodach

– postępowanie sądowe – adwokat może reprezentować klienta, jeśli ten nie chce być obecny

– postępowanie egzekucyjne (komornicze) – ostateczny etap