Zastosowanie nawozów mineralnych

Posiadanie własnego ogródka, działki czy też innego rodzaju upraw wiąże się z odpowiednią opieką na całością roślin. Niestety łańcuch pokarmowy przyrody jest tak zbudowany, że na rośliny czyha wiele niebezpieczeństw.  Choćby w odniesieniu do insektów czy patogenów. By zapobiec plagom atakującym nasze uprawy warto zaopatrzeć się w różnego środki ochrony roślin. Jednym z nich są nawozy mineralne. Są one dobrze znane i stosowane w ogrodnictwie, uprawach towarowych jak i amatorskich. Na rynku jest dostępnych wiele rodzajów tego typu substancji. Warto dowiedzieć się jakie będą odpowiednie do rodzaju upraw przez nas stosowanych, a także jak je stosować oraz przechowywać.  

Rodzaje nawozów mineralnych.

Sklepy ogrodnicze pełne są substancji, dzięki którym ochronimy uprawiane rośliny. Żeby dokonać właściwego wyboru, niezbędna jest odpowiednia wiedza, które pomoże dostosować odpowiedni nawóz do pożądanego efektu. Nawozy dzieli się przede wszystkim ze względu na ich skład. Nawozy mineralne jednoskładnikowe to takie których zadaniem jest precyzyjne dostarczenie jednego składnika pokarmowego. Drugi rodzaj nawozów to wieloskładnikowe. Nazywane są tez nawozami kompleksowymi, które zasilają duże grupy roślin. Dobrymi przykładami tego typu nawozów są nawozy do iglaków, nawozy do roślin kwiatowych, czy też nawozy do roślin sadowniczych i warzyw.  

Drugi rodzaj systematyki nawozów mineralnych, dzieli je e względu na właściwości fizyczne. Wśród szerokiej gamy nawozów znajdziemy płynne oraz granulaty. By dostarczyć wartości pokarmowych w formie płynnej, niezbędne jest rozpuszczenie ich w wodzie. Inaczej rośliny mogą ulec zniszczeniu. W przypadku nawozów w formie granulatów, ich stosowanie sprowadza się jedynie do podsypywania.  

Można również wyróżnić nawozy związane bezpośrednio z zawartością pewnych składników, mikro lub makroelementów. W grupie tej znajdziemy nawozy azotowe, fosforowe, potasowe, magnezowe itp.. Nawozy te zazwyczaj zawierają tylko jeden składnik, powiększony o nieznaczną ilość innych pierwiastków.  

Zastosowanie nawozów mineralnych.  

Właściwe “odżywienie” roślin, daje gwarancję ich okazałości oraz zdrowie. Niestety jakość gleb pozostawia ostatnimi czasy wiele do życzenia. Jednym z lepszych rozwiązań, jakie stosują miłośnicy ogrodów to przebadanie próbek ich ziemi w specjalnych instytutach. Na podstawie wyników, można dobrać właściwie nawóz do planowanych upraw. Warto też zapoznać się z tabelami wymogów dotyczących nawożenia w danej grupie roślin.  

Nawozy fosforowe, wapniowe i magnezowe. 

Nawozy zawierające w sobie fosfor, wapń i magnez stosuje się jeszcze przed posianiem rośliny lub przed jej posadzeniem na zagonie. Pierwiastki są pobierane z gleby za pomocą systemów korzeniowych. Ich przemieszczanie się w głąb gleby jest dość wolne, stąd ich powierzchowne użytkowanie jest bezcelowe. Rośliny nie miałyby szans na pobranie z gleby tych ważnych dla nich pierwiastków.  

Nawozy potasowe i azotowe. 

Substancje o dużej zawartości potasu i azotu można stosować przedsiewnie ora w trakcie okresu wegetatywnego. Stosuje się je pogłownie w przypadku lekkich gleb. Azot i potas wypłukiwane są często do wnętrza gleby i rośliny nie mają możliwości czerpania z tych składników.  

Stosując nawozy w formie granulatu, trzeba je zaraz po rozsypaniu zmieszać z glebą. Natomiast używając nawozów płynnych, konieczne jest intensywne podlewanie roślin. Zapewni to szybkie przedostawanie się składników pokarmowych do systemów korzeniowych, przez które roślina transportuje je do wnętrza.