Obsługa systemów ZKP – Aqua Soil

Aqua Soil to firma, która współpracuje z największymi przedsiębiorstwami z branży wydobywczej, budowlanej i wiertniczej. Prowadzi badania geotechniczne i geologiczno-inżynierskie w ramach których wykonuje między innymi sondowania dpl/DPM/DPH. Aqua Soil cały czas poszerza zakres swoich usług i szuka nowych metod pracy, aby móc jak najlepiej wykonywać prace powierzone przez klientów. Pracownicy firmy zajmują się także wdrażaniem i obsługą systemów zakładowej kontroli produkcji. Firma oferuje kompleksową obsługę ZKP w kopalniach kruszywa i wytwórniach mas bitumicznych. Dzięki Aqua Soil możliwe jest uzyskanie koncesji na wydobycie kruszywa. Z usług firmy prowadzącej nadzór geologiczny i sondowania dpl można również skorzystać w momencie kiedy chcemy uzyskać opinie ekologiczną lub dokumentację odbioru odpadów. W trosce o środowisko Aqua Soil zajmuje się także opracowaniem programów monitoringu wód podziemnych. Aqua Soil zapewnia swoim klientom konkurencyjne ceny dając w zamian usługi najlepszej jakości.