Marketing, czyli promocja w mediach społecznościowych

Marketing odgrywa ważną rolę w social mediach. Czemu zawdzięcza tak dużą popularność?

Marketing w social mediach

Informacja oraz promocja za pośrednictwem Internetu, czyli badania rynku pokazują, że Internet odgrywa coraz ważniejszą rolę w komunikacji marketingowej. Nie tylko jako źródło informacji. Również jako narzędzie promocji. Trend ten będzie się zapewne utrzymywał w najbliższych latach. Wykorzystanie możliwości, jakie dają narzędzia internetowe. Rośnie więc do jednego z najważniejszych działań operacyjnych ukierunkowanych na social media. Gwałtowny rozwój technologii internetowych i środków komunikacji internetowej. Zalicza się do niej inteligentne telefony komórkowe (smart fony) czy tablety. Powoduje konieczność stałego dostosowywania prowadzonej działalności marketingowej do pojawiających się możliwości.

Równocześnie z rozwojem technologii internetowych bardzo ważnym zmianom ulegają zachowania ich użytkowników. Przede wszystkim chodzi tu o sposób pozyskiwania informacji o oferowanych produktach, w tym o produktach turystycznych. Coraz większe znaczenie w tym zakresie mają portale, na których treść jest tworzona bądź współtworzona przez samych użytkowników.

Marketing internetowy, czyli popularne media społecznościowe

Portale społecznościowe, takie jak Youtube czy Facebook stają się alternatywnym dla oficjalnych turystycznych serwisów informacyjnych kanałem dotarcia do informacji turystycznej. Konieczne jest więc wykorzystywanie tych kanałów na coraz większą skalę, ponieważ takie są oczekiwania odbiorcy. W przyszłości portale będą stanowić jeden z najważniejszych kanałów dotarcia do potencjalnych turystów z informacją oraz ofertą usług.

Poza tym internetowy marketing bezpośredni z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi (CRM) CRM. W aspekcie tym Customer Relationship Management pozwoli na szczegółowe analizowanie potrzeb turystów. Jest tu także mowa o dostarczaniu im informacji o ofercie turystycznej Polski zgodnej z ich preferencjami. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwiej będzie kształtować treści. Tylko te, jakie powinny się znaleźć w systemie informacji turystycznej. Wiedza pozyskana w ten sposób będzie służyć także analizom rynkowym i segmentacyjnym. W ramach tego podziałania przewiduje się najpierw dokonanie zakupu odpowiedniego oprogramowania. Następnie wykorzystywanie zgromadzonych w CRM danych do prowadzenia marketingu bezpośredniego. Będzie on realizowany głównie za pomocą newsletterów z ofertą ukierunkowaną na wyodrębnione na podstawie danych z CRM grupy docelowe.

Marketing internetowy a zaplanowanie działań promocyjnych

Planowane działania promocyjne mają na celu wzmocnienie pozycji terenu województwa na międzynarodowym rynku przemysłu spotkań. Poza tym mają na celu zachęcenie potencjalnych organizatorów do realizacji wydarzeń biznesowych w naszym kraju. Rozwój oraz modernizacja infrastruktury konferencyjno-kongresowej i hotelowej między innymi stwarza szansę na pozyskiwanie coraz większej liczby wydarzeń typu targi. Wyróżnia się także konferencje, kongresy i podróże motywacyjne dotyczące marketingu internetowego.

Projekty produktów rynkowych, samodzielne projekty realizowane na poszczególnych rynkach. Produkty, które stanowią podstawę komunikatu. Dostosowane są do obszaru produktowego i do charakterystyki danego rynku. Na szczególną uwagę zasługuje marketing internetowy. Projekty produktowe kierowane są do jednej z dwóch grup docelowych: konsumentów bądź branży turystycznej oraz środowisk opiniotwórczych. Każdy projekt dedykowany jest jednemu z obszarów produktowych. W ramach tej grupy projektów należy wyróżnić projekty produktów niszowych.