Jak uzyskiwać lepsze plony?

Na wielkość plonów bezpośrednio wpływa sposób uprawiania roślin. Do istotnych aspektów zaliczyć można między innymi właściwości ziemi. W tym względzie nie zawsze można korzystać z ziem posiadających doskonałe właściwości. W takich sytuacjach konieczne jest dostarczanie ziemi dodatkowych składników, które:

– mogą poprawić jakość ziemi,

– mogą dostarczyć roślinom brakujące składniki.

Na jakie preparaty się decydować?

W zależności od tego jakie są potrzeby konkretnych roślin decydować można się na zastosowania odmiennych preparatów. Do takich można zaliczyć między innymi środki, które mogą być stosowane, gdy u roślin występują choroby. Natomiast regularnie można stosować takie preparaty, które mogą dostarczać składniki wpływające pozytywnie na rozwój roślin. W tym względzie można stosować między innymi nawóz do truskawek.

Na jakie nawozy się decydować?

Oczywiście w zależności od tego jak prowadzona jest uprawa decydować można się na nieco inne nawozy. W przypadku ogrodowych upraw można stosować naturalne nawozy, które stosowane są również w przypadku ekologicznych upraw. W ten sposób można ograniczyć dostarczanie do roślin sztucznych substancji, które następnie mogą dostawać się również do uprawianych roślin. Znacznie zdrowszym rozwiązaniem jest w tym względzie decydowanie się na nawozy ekologiczne, które opierają się wyłącznie na naturalnych składnikach, które rośliny normalnie mogłyby pobierać z ziemi o odpowiednim składzie. Oczywiście ekologiczne nawozy muszą być dopasowane pod kątem efektów, które są w stanie zapewnić.