Iniekcja, czyli profesjonalne uszczelnianie budynków

Iniekcja. Jak kształtuje się izolacja budynków?

Iniekcja jest to pojęcie nadrzędne. Z pojęciem wiążą się pewne materiały pomocnicze, przede wszystkim są to pakery oraz urządzenia iniekcyjne. Ważna jest również chemia oraz wszystkie obszary zastosowania techniki, np. iniekcja uszczelniająca i powierzchniowa, izolacja pozioma, iniekcja pęknięć, system węży iniekcyjnych.

Iniekcja gruntu polega na tym, że materiał jest wstrzykiwany do pustek pod materiałami budowlanymi albo w ziemi przy pomocy tak zwanych pakerów lub lanc iniekcyjnych. Metoda ta służy między innymi do wzmacniania gruntu budowlanego. Przykładowe obszary, gdzie do zastosowania uszczelnień w gruncie budowlanym używa się lanc iniekcyjnych to między innymi: tunele, kanały, mury oporowe, wykończenia betonem elewacyjnym, zbiorniki wody pitnej, mosty. Jak się pewnie można domyślić, uszczelnianie budynków obejmuje kompleksowe prace z zakresu ochrony przed wilgocią piwnic, suteryn, tuneli, mostów oraz także parkingów wielopoziomowych.

Trzeba też nadmienić, że uszczelnianie budynków obejmuje również takie prace jak np. uszczelnianie dachów płaskich, tarasów i balkonów oraz uszczelnianie wewnętrzne. Możemy spotkać się również z terminem iniekcja żywiczna – jest to technika uszczelniania, która jest zazwyczaj stosowana w budownictwie między innymi do wypełniania pęknięć i pustek, oraz do uszczelniania połączeń ścian z podwalinami bądź do uszczelniania pionowego. Iniekcję żywiczną zwykle stosuje się w miejscach, gdzie jej wykonaniu całość musi być idealnie szczelna. Dodatkowo jeszcze, należy zaznaczyć, że iniekcja żywiczna zwiększa nośność. Ten właśnie typ iniekcji wykonuje się według ściśle określonych zasad – wstrzykuje się żywicę pod ciśnieniem poprzez pakery do tak zwanego iniekowanego materiału budowlanego.

Ważna jest również izolacja pozioma – to system uszczelniania, który chronią przed wilgocią kapilarną. Izolacja pozioma zapobiega podsiąkaniu budynku od podłoża. Zazwyczaj stosuje się ją pomiędzy płytą posadzkową, a wznoszonym murem lub – w przypadku nowych budynków – pomiędzy murem, a stropem piwnicy z wykorzystaniem do tego folii lub taśmy bitumicznej. W starszych budynkach nie ma zazwyczaj izolacji poziomej i można ja odtworzyć w późniejszym czasie. Metoda zależy przede wszystkim od obiektu oraz stopnia podsiąkania. Przede wszystkim podstawą prac remontowych muszą być wstępne oględziny miejsca. W przypadku metod iniekcji (iniekcja ciśnieniowa) ciśnienie, które jest wymagane do wstrzykiwania materiału wytwarzane jest maszynowo. Warto również dodać, że izolacje poziome należy wykonywać na całym przekroju materiału budowlanego.

Mówi się również o tak zwanej iniekcji rys. Stosuje się ją w naprawie pęknięć, kiedy uszkodzone materiały budowlane naprawia się przez ich łączenie z zamknięciem siłowym. Pęknięcia są przy tym wypełniane w taki sposób, że stają się szczelne oraz nie przepuszczają wody, ani wilgoci. Wstrzyknięty w ten sposób materiał zapewnia ochronę przed korozją oraz nie przepuszcza szkodliwych substancji. Ponadto, łączenie z zamknięciem siłowym dodatkowo wzmacnia nośność betonu względem muru. Metoda iniekcji rys znajduje zastosowanie w budownictwie mieszkalnym i przemysłowym, ale także w budownictwie podziemnym, kanałowym oraz wodnym.

Występuje jeszcze tak zwana iniekcja kurtynowa – jest to metoda dodatkowego uszczelniania przez żelowanie. Elementy budowli mające styczność z ziemią bądź też przysypane ziemią pokrywa się od wewnątrz na zewnątrz żywicami. Materiał ten tworzy na aplikowanej powierzchni nieprzepuszczającą wodę elastyczną warstwę iniekcyjną(kurtunę).