Badania kliniczne, które służą postępowi medycyny

Na całym świecie prowadzone są badania kliniczne, które mają na celu odkrywanie nowoczesnych leków i metod leczenia, które będą skuteczne i przede wszystkim bezpieczne na pacjentów cierpiących na nieuleczalne choroby.  Centrum Medyczne Linden prowadzi badania kliniczne i konsultacje specjalistyczne u lekarzy różnych specjalizacji między innymi takich jak dr piotr paluszek– specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii i angiologii. Na wizycie u kardiologa lekarz wykonuje między innymi badania takie jak EKG, ECHO serca, USG doppler tętnic szyjnych czy USG doppler tętnic nerkowych. Lekarze przeprowadzający badania kliniczne w Centrum Medycznym Linden na pierwszym miejscu stawiają przede wszystkim bezpieczeństwo i dobro pacjenta, który bierze udział w badaniu.  Badania kliniczne prowadzone na terenie centrum spełniają wszystkie rygorystyczne wymogi jakości i bezpieczeństwa, które są zgodne z założeniami dobrej praktyki klinicznej i z polskimi przepisami prawnymi. Badania kliniczne powinny być prowadzone w sposób rzetelny i dokładny, aby były wiarygodne. Jednak bez względu na wyniki badań najważniejsze jest to, aby pacjent ochotnik biorący udział w badaniu klinicznym nie musiał obawiać się o swoje zdrowie i życie.  Pacjent przed przystąpieniem do udziału w badaniach powinien być poinformowany o wszystkich konsekwencjach, jak również w skutkach ubocznych. Nie każdy ochotnik zgłaszający się do badań może wziąć w nich udział.  Decyzje podejmuje lekarz prowadzący badania w oparciu o kryteria włączenia i kryteria wykluczenia.

Kryteria, przebieg badań, dr Piotr Paluszek

Kryterium wykluczenia zawiera wszystkie czynniki, które dyskwalifikują ochotnika do udziału w badaniu ze względu na wiek, płeć czy przebyte choroby. Kryteria włączenia zawierają natomiast czynniki pozwalające pacjentowi na przystąpienie do badań klinicznych. Wszyscy  specjaliści tacy jak dr Piotr Paluszek bez względu na swoją specjalizacje dokładają wszelkich starań, aby pacjent uzyskał szybką pomoc i skuteczną diagnozę.  Nawet w chorobach onkologicznych najważniejsze jest diagnozowanie choroby we wczesnym stadium. Pozwala to na całkowite wyleczenie pacjenta i poprawę jego jakości życia.  Dlatego bardzo ważne jest to, aby jak najwięcej osób brało udział w badaniach klinicznych dzięki czemu do obrotu będą mogły być wprowadzone nowe skuteczne leki, które uratują życie milionów ludzi na całym świecie.  Badania kliniczne w Centrum Medycznym prowadzone są w czterech fazach.  Podczas pierwszej fazy oceniane jest bezpieczeństwo testowanej substancji, a badanie prowadzone jest na grupie kilkudziesięciu zdrowych ochotników.  W drugiej fazie następuje sprawdzenie działania i bezpieczeństwa leku w grupie chorych pacjentów. Faza trzecia pozwala określić czy testowany lek jest równocześnie bezpieczny i skuteczny.  Na tym etapie w badaniach klinicznych bierze udział do kilku tysięcy pacjentów ochotników.  W momencie kiedy lek otrzyma pozwolenia na wprowadzanie do obrotu  prowadzona jest faza czwarta.