Aqua Soil – wykonywanie wierceń i obsługa geologiczna

Podczas budowy dróg i obwodnic niezbędne są badania geologiczne i geotechniczne i wykonanie wierceń, aby ocenić stan gruntu. Niezbędne jest również stworzenie odpowiedniej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z wykonanych prac, która potwierdzi, że w danym miejscu można prowadzić inwestycje takie jak budowa autostrady, drogi ekspresowej czy mostu. Aqua Soil jest firmą, która od lat zajmuje się obsługą geologiczną i geotechniczną budów jak również konsulting inżynierski. Aqua Soil to między innymi geotechniczne warunki posadowienia, nadzór nad pracami wiertniczymi, odbiory podłoża gruntowego. Pracownicy firmy, która posiada swoje biuro na terenie Krakowa wykonują wiercenia rdzeniowe, sznekowe i sondą rdzeniową RKS. Każdy klient otrzymuje na bieżąco informacje o postępie prac i dokumentację badań podłoża gruntowego. Aqua Soil ocenia nie tylko geotechniczne warunki posadowienia, wykonuje również zlecenia związane z monitoringiem jakościowym i ilościowym wód podziemnych czy obsługą systemów zakładowej kontroli produkcji.