ZLECĘ TOCZENIE

W zależności od tego co potrzebujemy możemy zlecić toczenie firmie specjalizującej się w obróbce metali i dodać wówczas ogłoszenie “zlecę toczenie”. Każdy proces obróbki wykorzystuje określony rodzaj narzędzia tnącego i technikę obrabianego przedmiotu. Obróbka części metalowej wymagałaby różnych operacji wykonywanych w zaplanowanej kolejności, aby osiągnąć pożądany projekt i cechy. Możemy wyróżnić kilka rodzajów obróbki metali.

Obróbka mechaniczna

Cięcie jednopunktowe – Wykorzystuje to pojedyncze narzędzie tnące o ostrych krawędziach do usuwania metalu z obrabianego przedmiotu. Toczenie jest powszechnie stosowanym jednopunktowym procesem cięcia, w którym obrabiany przedmiot jest obracany, a narzędzie tnące jest do niego podawane w celu odcięcia materiału. Operacje toczenia, takie jak wytaczanie, rowkowanie, odcinanie (dzielenie), licowanie i gwintowanie tworzą szeroki wachlarz funkcji. Funkcje te obejmują szczeliny, stożki, płaskie powierzchnie, gwinty i złożone kontury. Struganie i kształtowanie to także procesy cięcia jednopunktowego, które nie wymagają obracania przedmiotu obrabianego.

Cięcie wielopunktowe – wykorzystuje wiele ostrych narzędzi tnących poruszających się po obrabianym przedmiocie podczas usuwania materiału. Frezowanie i wiercenie to najczęstsze wielopunktowe procesy cięcia, w których cylindryczne narzędzie tnące ma ostry ząb, który obraca się z bardzo dużymi prędkościami. Podczas frezowania narzędzie obrotowe jest używane w elemencie obrabianym, tworząc różne cechy poprzez różne głębokości obrotu i ścieżki. Różne operacje frezowania obejmują frezowanie fazowe, czołowe i frezowanie końcowe, które są wykonywane na frezarce. Cechy procesów frezowania obejmują kieszenie, rowki, płaskie powierzchnie, skomplikowane kontury i fazy. Frezarki mogą również wykonywać wiercenia i inne operacje wykonywania otworów. Przeciąganie i piłowanie to rodzaje frezowania, które zostaną omówione poniżej.

Obróbka ścierna – jest procesem mechanicznym, który wykorzystuje narzędzie ścierne do usuwania materiałów metalowych z przedmiotu obrabianego. Chociaż proces ten można wykorzystać do kształtowania i kształtowania elementów przedmiotu obrabianego, jest on przede wszystkim stosowany do poprawy wykończenia powierzchni części. Szlifowanie jest powszechnym procesem obróbki ściernej, w którym ziarna ścierne narzędzia tnącego są łączone w koło obracające się względem przedmiotu obrabianego. Możesz wykonywać szlifowanie na szlifierce do płaszczyzn lub na szlifierce cylindrycznej. Inne rodzaje obróbki ściernej obejmują honowanie, obróbkę ultradźwiękową, strumieniową obróbkę strumieniową i docieranie.

Obróbka chemiczna – proces obróbki chemicznej wykorzystuje chemikalia do usuwania materiału, takiego jak obróbka elektrochemiczna lub ECM. Jest to sposób usuwania metalu za pomocą procesu elektrochemicznego do masowej produkcji. Służy również do obchodzenia się z materiałami przewodzącymi elektryczność, które są wyjątkowo twarde lub trudne do obróbki przy użyciu konwencjonalnych metod.