Piły taśmowe – charakterystyka

Piła taśmowa, zwana także pilarką taśmową narzędziem o napędzie mechanicznym, które przerzyna materiały ząbkowaną metalową wstęgą. Wstęga (taśma) zwykle przesuwa się za pomocą dwóch kół, obracających się współbieżnie, choć spotykane są konstrukcje wykorzystujące trzy, a nawet cztery koła. Piły taśmowe służą do przerzynania materiałów takich jak drewno, metal i innych ciał stałych.

Jak działają piły taśmowe?

Wąskie ostrze taśmy sprzyja wycinaniu skomplikowanych i nieregularnych kształtów, może wykonywać też cięcia po linii prostej. Minimalny promień cięcia określony jest szerokością taśmy oraz grubością rzazu. Piły taśmowe zasilane pneumatycznie i hydraulicznie:

Podstawowy podział pił taśmowych, wyznacza sposób, w jaki są one zasilane. Dostępne są między innymi piły pneumatyczne i hydrauliczne. Może ona służyć do cięcia: stali zwykłych i stopowych, metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych, gumy, łańcuchów, przenośników zgrzebłowych, profili, lin szybowych, szyn czy obudowy chodnikowej. Przykładami pneumatycznych pił taśmowych mogą być modele MCHP-180 i MCHP-195.

Zasilane są powietrzem sprężonym. Zapewniają wysoką wydajność i umożliwiają rezygnację z cięcia palnikami gazowymi. Nadają się do stosowania w miejscach zagrożonych wybuchem i silnie zawilgoconych.

Stosując piły pneumatyczne, uzyskuje się wysoką precyzję cięcia i gładką powierzchnię. Praca z użyciem tego urządzenia jest bardzo szybka – przecięcie szyny zajmuje zaledwie 3 minuty. Zastosowania są analogiczne do tych, jakie mają hydrauliczne piły taśmowe.