Odprawy celne w przewozie międzynarodowym – co oferuje agencja celna?

Dziś, mamy do czynienia z transportem międzynarodowym na wysokim poziomie, co wiąże się z dużym popytem na usługi związane z przewozem. Klienci oczekuję profesjonalnej obsługi celnej, a dobrej agencje są w stanie ją zapewnić.

Co znajduje się zakresie szeroko pojętej obsługi celnej?

Każdy pragnie współpracować ze sprawdzoną i godną zaufania firmą, która profesjonalnie obsługuje odprawy celne i zajmuje się spedycją na najwyższym poziomie. Nie bez znaczenia jest posiadanie statusu AEO, także atrakcyjnych, niskich cen.

W wypadku większości przedsiębiorstw, oferta skrojona jest pod wymagania rynkowe. To chociażby kompleksowa obsługa paczek i strategicznych towarów, przechowywanie (stąd ważny jest własny magazyn). Czasami to też reprezentowanie klienta poprzez agencję celną przed odpowiednim Urzędem celnym. W niektórych przypadkach, mowa też o innych usługach dotyczących podatków (taryfikacja, akcyza), a także oczywiście sam tranzyt.

Same odprawy celne wymagają przygotowania wielu istotnych dokumentów. W trakcie odprawy pobierane jest cło i podatek. Zarówno import, jak i eksport oznacza wymóg spełnienia wielu obowiązków formalnych dotyczących odprawy. Jeśli dojdzie do zaniechania jakiegokolwiek elementu, może okazać się, że dalszy transport jest niemożliwy.

Odprawa celna i jej proces

Odprawa celna związana jest z wieloma istotnymi czynnościami, które warunkują narzucone zasady postępowania. Towar musi być dokładnie sprawdzony i skontrolowany, aby był on zgodny z prawem oraz międzynarodowymi umowami. Co więcej, kontrola może obejmować część towaru, a nawet jego całość. Sama odprawa celna odbywa się przy obecności importera, spedytora bądź odbiorcy. Jeśli wszystkie formalności zostaną już dopełnione, możliwa będzie realizacja przewozu towaru za granicę.