Badania sportowe

Aby można było potwierdzić stan zdrowia osób trenujących wyczynowo należy wykonać specjalistyczne a zarazem precyzyjne badania lekarski. Po dokładnych badaniach ,wcześniejsze ryzyko problemów zdrowotnych wynikających z nadmiernej aktywności fizycznej zostaje zmniejszone a sportowiec może zostać dopuszczony do zawodów jak i treningów.Inne badania sportowe przejść musi zawodowy sportowiec, a zupełnie inne amator trenujący od czasu do czasu.

Badania sportowe są wykonywane zarówno na  umowę z NFZ lub prywatnych placówkach. Aby wykonać taki zestaw w poradni, która ma podpisana umowę z NFZ konieczne będzie skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. Na pierwszą wizytę należy zgłosić się z aktualnymi badaniami – morfologia, glukoza, badanie ogólne moczu. Skierowanie na to badanie powinien dać lekarz wystawiający skierowanie do poradni sportowej, natomiast swoja odmowę musi potwierdzić na piśmie. W razie czego te badania zleci lekarz już przyjmujący w poradni sportowej, jednak dopiero po okazaniu wyników badań podpisze zdolność do trenowania. Jeżeli nie ma żadnych p.wskazań do treningów to lekarz sportowy wyda zaświadczenie na 6 miesięcy – od razu należy umówić się na kolejną wizytę. Badania laboratoryjne wykonuje się raz w roku, skierowanie na te badania wyda lekarz sportowy.

W dużej ilości dyscyplin sportowych wstępne badania takie obejmują miedzy innymi pomiary  składu ciała, ogólne badanie lekarskie, badanie ortopedyczne, próbę wysiłkową, przegląd stomatologiczny, badanie elektrokardiograficzne,  konsultację laryngologiczną, konsultację okulistyczną,badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB), morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,Ważne jest wykonanie próby wysiłkowej z monitorowaniem zapisu EKG celem oceny wydolności organizmu i prawidłowości reakcji układu sercowo-naczyniowego na wysiłek fizyczny oraz wykluczenia pojawienia się pod wpływem obciążenia ewentualnych zaburzeń rytmu lub niedokrwienia serca.

Ponadto ważne jest zrobienie nie tylko EKG w spoczynku dla potwierdzenia braku odchyleń w zapisie. Badania sportowe to gwarancja dyspozycyjności osoby uprawiającej sport. Pozwalają one sprawdzić, jak organizm osoby aktywnej reaguje na wzmożony wysiłek fizyczny i czy pod wpływem obciążeń treningowych nie wystąpiły nadmierne przeciążenia poszczególnych narządów lub części ciała.

Jednocześnie badania dla sportowców dadzą nam  odpowiedź na pytanie, czy osoba zgłaszająca się do lekarza może uprawiać sport wyczynowy bez zagrożenia dla zdrowia. Ich celem jest też wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, które eliminują osobę badaną z uprawiania danej dyscypliny. Amatorzy nie zawsze biorą udział w oficjalnych zawodach, które stawiają wymóg posiadania odpowiednich orzeczeń lekarskich. Często trenują, ale robią to w zaciszu siłowni, sal gimnastycznych czy na zewnątrz. Oprócz profesjonalnych sportowców, badania powinny wykonywać również osoby, które regularnie uprawiają ćwiczenia na przykład 2-3 razy w tygodniu.